Kontakt

Sätt att kontakta mig på:

SMS E-post LinkedIn Facebook

 

SMS

Jag föredrar SMS (iMessage) framför samtal, då jag helst inte vill bli störd i skapandeprocessen. Det är ju annars bara telefonförsäljare som ringer upp.

E-post

E-post är bra! De kan man läsa när man har tid.

LinkedIn

Går ju att kontakta mig via LinkedIn också, om man vill det.

mickewoode

Facebook

Ett annat sätt att nå mig på.

micke.woode