Appar

De är indelade i två kategorier:

Privata Team

 

Mina privata appar

I dessa appar har jag varit ansvarig för allt...

...såsom planering, strukturering, wireframes, UI, UX, GUI, programmering, ljud- och musikproduktion, reklam (Facebook Audience Network, adMob), in-app purchases, facebook-koppling, uppladdning, m.m.

Apparna är byggda i Xcode (Swift) eller med Appcelerator Studio/Titanium (JavaScript), se respektive apps taggar.

Appar utvecklade i team

I dessa appar har jag varit ansvarig för...

...användargränssnittet (UI), implementering av GUI. Jag har även knutit ihop backend med frontend (hämtat in datan). Allt detta i nära samarbete med mina kollegor.

Jag har deltagit i planeringsmöten och uppstartsmöten, för dessa projekt. Där jag har bidragit med min syn på; hur, var och när saker ska hända eller göras i apparna och jag har tagit fram navigationsmönster.

Jag har även haft fullt ansvar för uppladdning av dessa appar.